Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại dainamphattht.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. dainamphattht.vn  cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. dainamphattht.vn  cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau :
-    Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
-    Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
-    Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
dainamphattht.vn  hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của dainamphattht.vn , vui lòng liên hệ qua  email: dainamphat2018@gmail.com

Facebook Youtube Zalo Top
  • G

    0908213749

    .